Hà Nội,Việt Nam

Giờ mở cửa thứ 2- thứ 7 | 7h-20h30

Frequently Asked Questions

Please read our FAQ before sending us a message.

Tôi đã chuyển tiền mua theme thì tôi sẽ nhận được như thế nào?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp Download .Đối với khách hàng mua trực tiếp mà chưa tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi qua email.

Which payment methods are accepted in the Online Shop?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How long will delivery take?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How secure is shopping in the Online Shop? Is my data protected?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

What exactly happens after ordering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Do I receive an invoice for my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Gửi email cho chúng tôi